Новини

18 Юли, 2017

„Информационно обслужване“ АД реализира 11 274 хил. лева приходи за първите шест месеца на 2017 г.

„Информационно обслужване“ АД реализира 11 274 хил. лева приходи за първите шест месеца на годината и печалба преди данъци от близо 2 млн. лева.

Дружеството бележи увеличение на приходите спрямо заложените цели в Бизнес плана с почти 500 хил. лева, като този показател сочи ръст от 34 % в сравнение с първите шест месеца на миналата година. При съпоставка на планираните показатели се очертава покачване на печалбата преди данъци с 63 % и увеличение с над 3,7 пъти спрямо първото шестмесечие на 2016 г.

В периода до 30.06.2017 г. е отчетен спад на разходите с 3 % спрямо заложените цели за годината, който е резултат от водената последователна политика в тази насока от мениджмънта на „Информационно обслужване“ АД.

Показателите са резултат от сключени нови договори през първите шест месеца на годината, както и започналото изпълнение на дейности по договори сключени в края на миналата година.

„Информационно обслужване” е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“ и технологичен партньор на ЦИК.

news-picture