Новини

12 Декември, 2017

"Информационно обслужване" проведе за ЦИК 3 симулации на дистанционно електронно гласуване

Днес "Информационно обслужване" АД демонстрира Системата за симулации на дистанционно електронно гласуване, разработена в изпълнение на договор с ЦИК. В зала „София“ на Гранд хотел София се проведоха 3 симулации, които се изискват по Изборния кодекс. Представената система бе разработена максимално близко до изискванията на Кодекса, като основният акцент бе поставен върху механизмите за гарантиране на сигурността и тайната на вота.

В събитието участваха членове на ЦИК, политици, журналисти и представители на множество публични институции. На всеки участник бе предоставено специално издадено за целта удостоверение за електронен подпис StampIT, което да използва за идентификация и подписване на електронните бюлетини. На разположение бяха 14 работни станции, на които можеше да се гласува под операционните системи Linux и Windows, с избран от участниците браузър. Бе демонстрирана и проверка на гласуването чрез смартфони и таблети, което е в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и дава гаранции на избирателите, че компютърът, през който са гласували, не е бил компрометиран.

Най-много участници - 69 гласуваха в Симулация 1, като всички успешно подадоха електронния си вот.

„Информационно обслужване” е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“ и технологичен партньор на ЦИК.

news