Новини

01 Април, 2013

Информационно обслужване с промени в Съвета на директорите

На заседание на Съвета на директорите на Информационно обслужване, проведено на 29.03.2013 г., беше приета подадената от проф. д-р мат. Михаил Константинов оставка като председател на Съвета на директорите. Двама от досегашните членове на Съвета са избрани за председател и зам. председател. Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, поема председателското място, а Красимира Стоянова, директор на дирекция „Правна" в МТИТС, беше избрана за заместник председател. 

news-picture