Новини

22 Януари, 2013

Нов член в съвета на директорите

На извънредно общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване" АД, проведено на 21.01.2013 г., като член на Съвета на директорите бе освободен Александър Колев, а за нов член бе избрана Красимира Стоянова, директор на дирекция „Правна" в МТИТС.

news-picture