Новини

16 Май, 2013

„Информационно обслужване” АД отчита печалба за първото тримесечие на 2013 г.

Информационно обслужване АД отчита оперативна печалба в размер на 876 хил. лв. за първо тримесечие на 2013 г. и оперативен марж на печалбата от 17%. Високите резултати за периода са резултат от ръст в приходите на Дружеството, оптимизация на оперативните разходи и реструктуриране оперативната дейност с цел максимизиране акционерната стойност на собствения капитал. В сравнение със съпоставимия период за първо тримесечие на 2012 г., за същия период на 2013 г., Информационно обслужване АД отчита ръст в приходите от 32%, намаление на оперативните разходи от 5% и ръст в оперативната печалба от 33 пъти.

 

Мениджмънта на Дружеството ще продължи да работи в посока растеж в оперативната дейност на компанията, осигурявайки солидна и надеждна основа за бъдещото развитие на Информационно обслужване АД като предпочитан системен интегратор на българската държава.

news-picture