Новини

03 Юли, 2012

Представителите на бизнеса и ИТ сектора подкрепят въвеждането на единен системен интегратор в България

Днес в София бе проведена кръгла маса, на която Информационно Обслужване постави за обсъждане пред представители на водещите бизнес и ИКТ организации международния опит при въвеждането на единен системен интегратор (ЕСИ). Те се запознаха и с опита на Австрия при въвеждането на компания, която да отговаря за реализирането на политиката на държавата в информационните технологии.

На срещата участие взеха Българска Стопанска Камара (БСК), Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), КРИБ, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Български ИКТ Клъстер, Фондация Право и Интернет, Българска уеб асоциация (БУА) и Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ).

Представителите на българския бизнес и общини подкрепиха идеята за създаване на една компанията, която да координира въвеждането на електронно управление в България. Представителите на бизнеса осъзнава предимствата на единния системен интегратор, но изразиха и притеснения по отношение на изграждане и ясно правно регулиране на новата компания с ясно дефинирани права, които да осигурят централизирано управление на електронното правителство, да създава единни стандарти, да не бъде конкурент на частния сектор и да внимава за ограничения човешки ресурс в ИКТ сектора в България.

Г-н Колев, изпълнителен директор на Информационно Обслужване, отбеляза: "Трябва да намерим баланса между ИКТ потребностите на държавата и компаниите, които реализират тези потребности. Стратегията на държавата предвижда създаването на единен системен интегратор в България и нашата отговорност - на всички участници на пазара - е да търсим най-добрите практики за реализирането на визията й за развитие на електронното управление. Информационно Обслужване, с оглед ролята си на водещ доставчик на информационни технологии за нуждите на държавната администрация, ще осигури платформата за тази дискусия."

По време на срещата, г-н Алберт Кронбергер, който е работил по създаването на модела на електронно управление в Австрия, отбеляза: "Няма едно "най-добро" или "правилно" решение - правителствата следват тенденцията в световната ИТ индустрия и модела на управление и закупуване на ИКТ технологии от държавата зависи от конкретния случай и страна.

news-picture