Новини

21 Януари, 2015

Електронен подпис за 12 лв. на година

От днес, 21 януари 2015 г. „Информационно обслужване" въвежда нова по-ниска тарифа за издаването на удостоверение за квалифициран електронен подпис (УКЕП).

Това е стратегическа промяна на ценовата и продуктова политика в подкрепа на развитието на електронното управление в България.

Цената на електронен подпис StampIT за физически лица вече е 12 лв. с ДДС за година (при досега действаща цена от 24 лв. с ДДС), като за пълния комплект с четец и карта е 36 лв. с ДДС (при досега действаща цена 63.60 лв. с ДДС).

Компанията създава и възможност за издаване на електронен подпис StampIT с валидност 3 години, при което цената се намалява до 32.40 лв. с ДДС за физически лица за периода.

Електронния подпис е най-сигурният начин за комуникация при ползването на електронни услуги и гарантира достоверността при работата с тях. Осигурява бърз достъп на гражданите и бизнеса до институциите и спестява време и ресурси.

Сред основните електронни услуги на държавната администрация, които могат да бъдат ползвани с УКЕП са:

  • Подаване на данъчни декларации и справки в НАП - https://inetdec.nra.bg;
  • Справки и подаване на информация към Търговският регистър към Агенция по вписванията - https://www.brra.bg;
  • Издаване на електронни свидетелства за съдимост - https://cs.mjs.bg;
  • Електронно подаване и отчитане на проекти с евросредства в ИСУН - https://eumis.government.bg;
  • Подаване и проследяване на документи към деловодните системи на държавната администрация;
  • Преглед на здравно досие в НЗОК - https://pis.nhif.bg.
  • Гарантиране сигурността на електронното банкиране в търговските банки;

В изпълнение на мисията си да работи за изграждане на информационното общество в България, "Информационно обслужване" АД ще продължи да развива нови и усъвършенства съществуващите електронни услуги на държавата и бизнеса.

Можете да намерите пълната нова ценова листа, както и да заявите новият си електронен подпис на Интернет страницата на StampIT.

news-picture