Новини

28 Ноември, 2014

„Информационно обслужване“ АД се сертифицира по ISO/IEC 20000-1:2011

В началото на месец ноември „Информационно обслужване" АД получи сертификат за прилагане на международния стандарт за управление на ИТ услуги ISO/IEC 20000-1:2011.

Сертификатът придава структура на процесите по управление на услугите, повишава доверието на клиентите в качеството на предлаганите услуги и не на последно място драстично оптимизира и подобрява управленските методи и подходи при контрола на предоставяне на ИКТ услуги. 

Сертификацията на компанията във всичките й офиси в страната е едно от най-важните конкурентни предимства предвид факта, че „Информационно обслужване" АД е сертифицирано дружество и по другите два значими ISO сертификата - системата за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005 и системата за управление на качеството ISO 9001:2008, с което се гарантира унифицираност при предоставянето на ИКТ решения в цялата страна.

news-picture