Новини

25 Септември, 2015

„Информационно обслужване“ АД ще изпълни компютърната обработка на данните от гласуването на Изборите за общински съветници и кметове и на Националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На 24.09.2015 г. „Информационно обслужване" АД и Централната избирателна комисия сключиха договор за компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетини на ЦИК с технически носители за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове и за резултатите от националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Дружеството се ангажира да изпълни дейностите по компютърната обработка във всички 265 Общински избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, като ще осигури необходимата компютърна техника, програмно осигуряване, комуникационна свързаност и квалифициран персонал, притежаващ необходимата професионална компетентност и опит.

news-picture

Следваща новина

news

На 23.09.2015г. Информационно обслужване" АД успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на Държавната комисия по хазарта чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите"

29 Септември, 2015