Новини

17 Октомври, 2012

Информационно Обслужване с промени в управлението

С решение на Общо събрание на Информационно Обслужване АД, бе прието предложението на принципала Съвета на директорите на дружеството да увеличи броя на членовете си до пет с двама нови членове - г-н Ивайло Филипов и проф. д-р мат. Михаил Константинов. На заседание на новия Съвет на директорите бе решено проф. Константинов да бъде председател на съвета на директорите, г-н Валери Борисов - заместник-председател, а г-н Филипов ще бъде изпълнителен директор, заедно с настоящия изпълнителен директор Александър Колев.

Проф. д-р мат. Михаил Константинов е доктор по математика и преподавател и изследовател към Универитета по архитектура, строителство и геодезия.

Преди да стане част от екипа на ИО, г-н Ивайло Филипов е бил консултант в сферата на информационните и комуникационните технологии и бизнес развитието, като преди това е бил ръоводител на национални проекти към Агенция по вписванията, а в периода 2001-2006 година е заемал различни длъжности в Информационно Обслужване, включително Търговски и Технически директор.

През юли 2012 г. принципал на Информационно Обслужване стана Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

news-picture