Процедури

02 Декември, 2016 - 12 Декември, 2016

Процедура за отдаване под наем клон Бургас

"Информационно обслужване" АД клон Бургас обявява процедура по отдаване под наем на недвижим имот:

Прикачени файлове

Имот на ул. Янко Комитов № 3