Процедури

24 Януари, 2017 - 08 Февруари, 2017

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и предоставяне на гаранция на ново и неизползвано ИКТ оборудване за надграждане на центрове за обработка на данни

Процедура с предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и предоставяне на гаранция на ново и неизползвано ИКТ оборудване за надграждане на центрове за обработка на данни, с локации Л. Станчев 11 и П. Волов 2, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД, с цел „Изграждане на сигурен и надежден логически ЦОД, базиран на два географски отделени и мрежово свързани ЦОД“