Процедури

05 Май, 2017 - 17 Май, 2017

Процедура за избор на доставчик на лекотоварни автомобили

Процедура за избор на доставчик на 5 (пет) броя лекотоварни автомобили за нуждите на "Информационно обслужване" АД