Процедури

05 Май, 2017 - 17 Май, 2017

Процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително–ремонтни работи

Процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително–ремонтни работи в сгради на „Информационно обслужване“ АД, с две обособени позиции:

Позиция 1 – „Ремонт на коридори, стълбища, работни помещения в двете сгради на „Информационно обслужване“ АД – ЦУ, включително подмяна на настилката пред входа на Дружеството находящ се на ул. „Панайот Волов“ № 2  и ремонт на козирка, както и  ремонт на хидроизолация на топла връзка на сградата на ул. „Лъчезар Станчев“ № 11“;

Позиция 2 – „Ремонт и преобразуване на Машинна зала в Зала за отдих, включително и вентилационна инсталация и изграждане на нов санитарен възел с баня в сградата на ул. „Панайот Волов № 2“.