Процедури

15 Август, 2017 - 18 Август, 2017

Процедура за отдаване под наем клон Смолян

Част от помещение на таванския етаж, в ляво от стълбата за изход към покрива, с площ от 8 кв. м., находящо се непосредствено до асансьорното помещение, в административната сграда, находяща се в гр. Смолян, бул. "България" №9, и част от покрива на сградата, с предназначение: за инсталиране на три броя технологично оборудване и антенно-фидерни съоражения.

Прикачени файлове

Обява