Процедури

26 Януари, 2018 - 06 Февруари, 2018

Доставка на горива и консумативи за нуждите на "Информационно обслужване" АД

"Информационно обслужване" АД Ви кани да участвате в процедура за избор на доставчик на горива и консумативи за нуждите на дружеството. Подробностите можете да видите в приложените документи.