Процедури

22 Февруари, 2018 - 08 Март, 2018

Покана за доставка на 6 (шест) броя лекотоварни автомобила

Информационно обслужване АД Ви кани, да участвате в процедура за избор на доставчик на 6 (шест) броя лекотоварни автомобила за нуждите на дружеството, съгласно поставените изисквания.

За повече информация, вижте прикачените документи.