Страница Кариери

Кариери

„Информационно обслужване“ АД е безспорен лидер в областта на високите технологии в България. Дружеството е определено от българската държава като национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение.

„Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти с Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Агенцията по обществени поръчки, Национална агенция за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенция „Митници”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството , Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването и НЗОК, Изпълнителната агенция по лекарствата, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция по вписванията, Главна инспекция по труда, Сметната палата, НСИ, общински администрации, съдилищата и др. Дружеството е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

 Основен приоритет в инвестиционната програма на дружеството е повишаване на компетенциите и професионалното развитие на служителите, разширение на технологичния капацитет и информационната сигурност на технологичните центрове за данни на компанията. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. Чрез собствения си учебен център дружеството предоставя високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за свои служители и външни партньори. В компанията работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора.

„Информационно обслужване“ АД е предпочитаният български партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици като Cisco, IBM, Microsoft, Oracle, VMware, SAP, Fireeye, Netwrix, Dell Technologies, Palo Alto Networks и др.

Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

 

Какво предлагаме

Ние вярваме, че основният капитал на компанията са нашите висококвалифицирани експерти и всички заедно създаваме добавена стойност за обществото . Като част от екипа на „Информационно обслужване“ АД вие получавате:

  • Възможност за работа в една от най-динамично развиващите се български ИТ компании
  • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение
  • Участие в широк спектър от различни бизнес процеси
  • Професионално и личностно израстване
  • Повишаване на квалификацията и възможности за разширяване на познанията в различни области чрез ИТ курсове, езикови курсове
  • Възможност за включване в програмата CISCO Networking Academy
  • Чрез специално разработената програма „Дипломиране“, „Информационно обслужване“ АД инвестира в служителите си, които имат желание да продължат обучението си в университет, чрез заплащане на семестриални такси, закупуване на учебна литература, отпуски за подготовка и явяване на изпити и др.
  • Възможности за работа от офисите на компанията във всички 27 областни градове в страната
  • Допълнителна медицинска застраховка
  • Множество социални придобивки

Вижте нашите свободни позиции в момента: