Кариери

Senior JAVA Developer

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности:

 • Разработка и поддръжка на код;
 • Анализ на функционалната спецификация;
 • Координация на работата в и извън екипа;
 • Преглед на кода;
 • Поддръжка и развитие на инфраструктура на проекта: процес на изграждане / внедряване, модулно тестване, настройка на сървъра (Windows / Linux / Unix).

Вашият профил:

 • Разработка и дизайн на Java / J2EE - 4+ години опит;
 • Опит в корпоративен приложен софтуер - 4+ години опит;
 • Spring Framework (Spring Boot, уеб, сигурност и др.) - 3+ години опит;
 • WebServices, REST услуги - 2+ години опит;
 • Hibernate / EclipseLink - 3+ години опит;
 • SQL / PL-SQL - 3+ години опит;
 • Дизайнерски модели;
 • Познаване на добрите практики за разработване на стандартен софтуер, включително OO дизайн, AOP;
 • Maven, SVN, GitLab - 1+ година опит;
 • Tomcat, Weblogic (или аналог) - 2+ години опит;
 • JMS - 1+ година опит - е предимство;
 • JavaScript - 2+ години опит - е предимство;
 • Frond-end умения - 1+ година опит - е предимство.

Ние ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

 

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.