Кариери

Мениджър проекти - софтуерни продукти

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности:

 • Управление на бизнес и функционални изисквания - работа с клиент (краен потребител) за идентифициране, анализ и документиране на функционални бизнес изисквания към софтуерната система;
 • Консултиране и подпомагане на клиенти относно опции, въздействие и рискове;
 • Препоръчване на решения, включително подобрения в процесите;
 • Подпомагане на клиента при разработването на документация за задачите за функционалностите в софтуерната система;
 • Анализ на интерфейсите на функционалности на различни процеси и идентифициране на конфликти, включително премахване на проблемни места;
 • Процесно проектиране на задачи за функционалности. Преглеждане, осъзнаване и актуализиране на съществуващите процеси;
 • Анализ на процеса на заданието с цел оптимизиране на фазата на проектиране;
 • Изготвяне на препоръки за функционален дизайн;
 • Комуникация с програмисти при изпращане на задача към тях.

Вашият профил:

 • Опит в организиране на процеси, анализи, тестване и документиране на информационни системи;
 • Техническа грамотност в областта на ИТ;
 • Опит с бизнес процеси в публичната администрация;
 • Опит в изследванията и дефинирането на бизнес и технически изисквания при разработването на информационни системи;
 • Опит в планирането на графика на проекти и координацията на всички екипи за изпълнителя и клиента;
 • Работа в екип и умения за спазване на крайни срокове;
 • Предимство е успешно доставени проекти за информационни системи в публичната администрация;
 • Предимство е университетската степен в областта на ИТ.

Ние ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

 

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.