Кариери

Мениджър ИТ услуги

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности:

 • Управление на проект - отговаряте за цялостното изпълнение на проекта;
 • Разработване на подробни планове на проекти, проследяване на промените и докладване на крайните резултати;
 • Консултиране и подпомагане на клиенти относно опции, въздействие и рискове;
 • Препоръчване на решения, включително подобрения в процесите;
 • Планиране, възлагане, наблюдение и проследяване на ресурсите и бюджета на проекта;
 • Прилагане на установени политики, мониторинг и контрол на системата, за да се гарантира успешно управление и отчитане на всички корпоративни инициативи в проекта;
 • Ескалация и управление на риска;
 • Управление на промени в рамките на обхвата, бюджета и графика на проекта;
 • Проследяване на проектните показатели навреме, в обхвата и в рамките на бюджета;
 • Предаване на проекта към Operations и Business-as-Usual екипи;
 • Следване на най-добрите практики и организационни стандарти;
 • Комуникиране както устно, така и писмено, за състоянието на проекта, рисковете и проблемите;
 • Процесно проектиране на задачи за функционалности. Преглеждане, осъзнаване и актуализиране на съществуващите процеси;
 • Анализ на процеса на заданието с цел оптимизиране на фазата на проектиране.

 

Вашият профил:

 • 3+ години опит в управлението на проекти в ИТ / телекомуникационния сектор;
 • Опит в организиране на процеси, анализи, тестване и документиране на информационни системи;
 • Техническа грамотност в областта на ИТ;
 • Опит в управлението на ИТ и облачни инфраструктурни проекти, управлявани услуги;
 • Опит в планирането на графика на проекта и координацията на всички екипи за изпълнителя и клиента;
 • Работа в екип и умения за спазване на крайни срокове;
 • Предимство са успешно доставени проекти за информационни системи в публичната администрация;
 • Предимство е университетска степен в областта на ИТ;
 • Опит като ръководител на проекти в компании със солидни PMI / PRINCE 2 практики и процеси.

 

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.