Страница Кариери

Кариери

Мениджър ИТ услуги

Дата на валидност на обявата:

Понастоящем имате възможността да се присъедините към нашия екип на позицията Мениджър ИТ услуги.

В какво се състои работата?

 • Управление на проект - отговаряте за цялостното изпълнение на проекта;
 • Разработване на подробни планове на проекти, проследяване на промените и докладване на крайните резултати;
 • Консултиране и подпомагане на клиенти относно опции, въздействие и рискове;
 • Препоръчване на решения, включително подобрения в процесите;
 • Планиране, възлагане, наблюдение и проследяване на ресурсите и бюджета на проекта;
 • Прилагане на установени политики, мониторинг и контрол на системата, за да се гарантира успешно управление и отчитане на всички корпоративни инициативи в проекта;
 • Ескалация и управление на риска;
 • Управление на промени в рамките на обхвата, бюджета и графика на проекта;
 • Проследяване на проектните показатели навреме, в обхвата и в рамките на бюджета;
 • Предаване на проекта към Operations и Business-as-Usual екипи;
 • Следване на най-добрите практики и организационни стандарти;
 • Комуникиране както устно, така и писмено, за състоянието на проекта, рисковете и проблемите;
 • Процесно проектиране на задачи за функционалности. Преглеждане, осъзнаване и актуализиране на съществуващите процеси;
 • Анализ на процеса на заданието с цел оптимизиране на фазата на проектиране.

Какви умения и квалиции трябва да имате?

 • 3+ години опит в управлението на проекти в ИТ / телекомуникационния сектор;
 • Опит в организиране на процеси, анализи, тестване и документиране на информационни системи;
 • Техническа грамотност в областта на ИТ;
 • Опит в управлението на ИТ и облачни инфраструктурни проекти, управлявани услуги;
 • Опит в планирането на графика на проекта и координацията на всички екипи за изпълнителя и клиента;
 • Работа в екип и умения за спазване на крайни срокове;
 • Предимство са успешно доставени проекти за информационни системи в публичната администрация;
 • Предимство е университетска степен в областта на ИТ;
 • Опит като ръководител на проекти в компании със солидни PMI / PRINCE 2 практики и процеси.

Защо Информационно Обслужване АД?

Имате възможността да изградите, поддържате и развивате ефективни информационни системи от национално значение.

Какво допълнително ще получите, ако се присъедините към нас?

 • Допълнителна здравна застраховка, която покрива и стоматологична помощ;
 • Карта за градски транспорт за всички линии;
 • Бонус програма при препоръчване на колега;
 • Програма за развитие на умения;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Специално разработена програма „Дипломиране“;
 • Кафе и свежи плодове в офиса;
 • Атрактивна офис локация;

 

Ако сте заинтригуван от тази позиция, моля изпратете вашето CV на [email protected]. Ще се свържем с одобрените кандидати за интервю.