Кариери

Старши QA инженер

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности:

 • Документиране, проследяване и ескалация на проблеми;
 • Оценка на нивото на усилие, необходимо за тестване и изпълнение на задача;
 • Разглеждане на процесите от край до край в допълнение към вътрешното тестване, уверявайки се, че нужното качество е осигурено;
 • Създаване и актуализиране на съществуваща QA документация;
 • Изпълняване на ръчни и автоматизирани тестове;
 • Работа в тясно сътрудничество с разработването, управлението на проекти и бизнес анализа, за да се осигури успех на проекта;
 • Извършване на тест ревюта с колеги за идентифициране на подобрения в плановете за тестване;
 • Разработване и разширяване на автоматизирани рамки за тестване;
 • Осигуряване на техническо ръководство и влияние на други членове на екипа.

 

Вашият профил:

 • Най-малко 3+ години опит като QA инженер;
 • Солидно разбиране на методологиите за осигуряване на качество, техниките за тестване и процесите за разработване на софтуер;
 • Опит в писането и изпълнението на подробни тестови казуси, планове за тестване и документи за проектиране на тестове;
 • Опит в разработването и изпълнението на ръчни и автоматизирани тестове, базирани на инженерни и спецификации на клиента;
 • Готовност за менторство на младши членове на екипа;
 • Силни познания за бази данни;
 • Възможност за работа под напрежение и преоценяване на задачите въз основа на променящите се изисквания;
 • Възможност за работа в забързана среда;
 • Опит с една или повече рамки за автоматизация (Selenium, Codeception etc.)
 • Опит с тестване на RESTful уеб услуги;
 • Работни знания за C #, Java, PHP или други езици за програмиране.

 

 

Вашето предимство ще бъде:

 • Опит с тестване на сигурността (OWASP ZAP, Burpsuite, Metasploit);
 • Опит с тестване на натоварване (JMeter);

 

 Ние ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за развитие и усъвършенстване на информационни системи с национално значение;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Подобряване на квалификацията чрез участие в семинари, обучения, сертифициране и др.
 • Конкурентно възнаграждение въз основа на специфични умения и пакет от социални придобивки;
 • Приятна работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие;

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.