Кариери

Специалист обслужване и поддръжка на информационни системи

Дата на валидност на обявата:

Основни отговорности:

• Отговаря на обаждания/запитвания, касаещи информационната система по телефон, e-mail или специализирана система за управление на заявки;

• Предоставя необходимата информация за работа със системата;

• Подпомага потребителите на системата и предоставя адекватни решения, анализира и разрешава проблеми или ги пренасочва за разрешаване от по-високо ниво;

Вашият профил:

• Завършено средно специално образование или по-висока степен в сферата на информационните технологии; Позицията е подходяща за студенти; 

• Опит в работата с компютърна техника, мрежи и системи, и съвременни комуникационни средства; 

• Предимство ще имат кандидатите с опит в обслужването на клиенти и/или поддръжка на информационни системи;

• Препоръчително е владеенето на английски език;

• Отлични комуникативни умения, организираност, оперативност, бърза реакция, аналитично мислене, коректност, учтивост;

Ние предлагаме:

• Работа по дългосрочен проект за обслужване и поддръжка на информационни системи от национално значение;

• Стандартно или гъвкаво работно време с възможност за работа на смени;

• Работа в екипи с водещи специалисти;

• Възможности за професионално израстване;

• Отлично възнаграждение;

Моля, изпратете автобиография не по-късно от 27.05.2019г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.