Кариери

Старши системен администратор

Дата на валидност на обявата:

За разширяването на своя екип в гр. София, „Информационно обслужване“ АД търси да назначи Старши системни администратори

Функции:

∙ Инсталиране, конфигуриране и управление на функционалности, вградени в Windows Server 2012/2016;

∙ Опит с локални и сървърни решения за съхранение, включително конфигуриране на дискове и томове, дедупликация на данни, висока наличност, възстановяване след бедствия, директни пространства за съхранение и решения за отказоустойчивост; 

∙ Управление на Hyper-V;

∙ Инсталиране, конфигуриране и управление на DNS, DHCP и IPAM;

∙ Управление на услуги за отдалечен достъп като VPN и RADIUS;

∙ Познаване на технологиите за създаване, конфигуриране и управляване на SAN мрежи;

Необходими са експертни знания в:

∙ Windows Server 2012/2016

∙ DFS

∙ Active Directory Domain Services (AD DS)

∙ Групови правила (GPO)

∙ Active Directory Certificate Services (AD CS), Active Directory Federations Services y (AD FS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS) и Web Application proxy

∙ Защита на среда изградена с Windows Server 2012/2016 

∙ Мрежови протоколи Ethernet, IP, TCP, UDP, FC, FCoIP и iSCSI

∙ Работа с PowerShell

За предимства се считат:

∙ Позитивна нагласа 

∙ Отлични комуникативни умения 

∙ Умение за работа в екип

∙ Сертификат MCSE

∙ Сертификат LPIC

∙ Умение за работа с Linux базирани операционни системи (Red Hat, SuSE, CentOS, Debian и/или UBUNTU)

∙ Възможност за работа при ненормирано работно време

Компанията Ви предлага:

∙ Конкурентно възнаграждение, основано на конкретните умения и отдаденост към работата

∙ Възможност за професионално и личностно израстване

∙ Работа с нови технологии в широкомащабни проекти

∙ Да се присъедините към екип от висококвалифицирани професионалисти

∙ Мотивационен пакет

Ако тази кариерна възможност ви интересува, изпратете CV и актуална снимка на [email protected] най-късно до 11.07.2019 г. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.