Кариери

Проектант информационни системи

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

∙ Осъществява връзка с външни или вътрешни клиенти;

∙ Събира, интерпретира, документира бизнес и системни изисквания и ги преобразува във функционална техническа спецификация за създаване, усъвършенстване или промяна на софтуер;

∙ Участва в анализа и оценката на постъпилите бизнес изисквания;

∙ Анализира съществуващите системи и превръща бизнес моделите на клиентите в техническа спецификация;

∙ Специфицира и документира интерфейси между съществуващи и нови системи;

∙ Идентифицира възможности за потенциални решения и оценява тяхната техническа и бизнес годност;

∙ Анализира изискванията на клиента и изготвя конкретни предложения за промяна или усъвършенстване на системите;

∙ Предоставя предложения за реализация към клиентите, изготвя примерни потребителски интерфейси (mockup-и);

∙ Работи в тясно сътрудничество с колеги, разработчици, тестери и разнообразие от крайни потребители, за да се осигури техническа съвместимост и удовлетвореността на потребителите;

∙ Съставя, ръководи и документира графици за тестване;

∙ Участва в тестовете за функционалност при приемане на нови приложения и доработки и отчитането на постигнатите бизнес цели при завършването на проекти;

∙ Участва в оценката и избора на външни доставчици на ИТ решения;

∙ участва при внедряване на системите, включително миграция на данни и оптимизация на съществуващи приложения;

∙ Изготвя технически задания за разработване на софтуерни решения;

∙ Проектира бази данни, софтуерни компоненти и интерфейси;

∙ Документира разработените модули, компоненти и интерфейси;

∙ Работи с бъгтракинг система, система за управление на проекти и софтуер за управлениe на версиите.

Вашият профил:

∙ Детайлно познаване на жизнения цикъл на всички етапи от разработка на софтуер;

∙ Широки познания в областта на хардуера, софтуера и програмирането;

∙ Творчески подход към разрешаването на проблеми;

∙ Способност да събирате и интерпретирате информация;

∙ Отлични комуникативни способности и презентационни умения;

∙ Добри умения за водене на преговори;

∙ Добри способности за работа в екип;

∙ Способност да работите под напрежение и да спазвате срокове.

Предимство:

∙ Висше образование в областта на информационните технологии;

∙ Познаване на методологии за разработка на софтуер;

∙ Предимство са познания в областите XML, UML, SQL, JBoss, Web Services: REST (xml and json) and SOAP;

∙ Databases: INFORMIX и други релационни БД.

Компанията Ви предлага:

- Чудесна възможност за стартиране и развитие на кариера за високо мотивиран специалист;

- Конкурентно възнаграждение, основано на конкретните умения и отдаденост към работата;

- Възможност за професионално и личностно израстване;

- Отлични възможности за обучения, квалифициране и сертифициране;

- Социални придобивки.

Ако тази кариерна възможност ви интересува, изпратете CV и актуална снимка на [email protected] най-късно до 11.07.2019 г. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД