Кариери

Java програмист

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Програмиране и интегриране на софтуерни продукти и системи;
 • Проектиране на бази данни, софтуерни компоненти и интерфейси;
 • Извършване на функционални тестове, unit тестове, интеграционии тестове, стрес-тестове, тестове за производителност;
 • Асистиране във фазата на бизнес анализ;
 • Асистиране при внедряване на продуктите в реална експлоатация;
 • Документиране на разработените модули, компоненти и интерфейси;
 • Работа с бъгтракинг система, система за управление на проекти и софтуер за управлениe на версиите.

Вашият профил:

 • Познания за работа с Java и J2EE;
 • Познаване на методологии за разработка на софтуер;
 • Предимство са познания в областите XML,UML, SQL, PL/SQL, JBoss, EJB, JSP, JMS, JNDI, XML, ANT, JDBC, XSLT, DHTML, HTML, CSS, Javascript, Grails 2.x, Groovy 2.h, Spring 3.x, Hibernate 3.x, GSP; - Web Services: REST (xml and json) and SOAP; - Servers: JBoss, EAP; - Databases: INFORMIX;
 • Building tools: Maven and Ant;
 • Предимство е опит с JDeveloper, Eclipse, SVN или друга подобна version control система, бъг тракинг система, iReport, Crystal reports, BIRT или друга система за справки.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.