Кариери

Бизнес анализатор информационни технологии

Дата на валидност на обявата:

Основни функции:

 • Управление на бизнес и функционални изисквания - работа с клиент за идентифициране, анализ и документиране на функционални бизнес изисквания към системен софтуер;
 • Консултиране и подпомагане на клиентите за вариантите, влиянието и рисковете;
 • Препоръчване на решения, включително подобрения на процеси;
 • Подпомагане на клиента при разработването на документацията по заданието за функционалности в системния софтуер;
 • Анализ на взаимовръзките на функционалността с различни процеси и идентифициране на пресечни точки, включително отстраняване на проблемни места;
 • Процесен дизайн на заданията за функционалности. Преглед, осъзнаване и актуализиране на съществуващи процеси;
 • Процесен анализ на заданието с цел оптимизиране във фазата на дизайн;
 • Изготвяне на препоръки за функционалния дизайн;
 • Комуникация с програмисти при подаване на заданието към тях.

Изисквания към кандидата:

 • Образование в областта на информационните технологии, стопанско управление или друго релевантно;
 • Опит в областта на бизнес анализа или управление на проекти – минимум 2 години;
 • Комуникативност и умения за провеждане на срещи, дискусии, презентации;
 • Способност за креативно решаване на предизвикателни бизнес/технологични проблеми;
 • Опит в събиране на бизнес изисквания и превръщането им в детайлен функционален дизайн;
 • Практически познания на методологии за управление на проекти;
 • Много добри умения за изготвяне на технически спецификации и потребителска документация;
 • Отлични компютърни умения - Excel, Word, софтуери за процесен дизайн (Aris, Visio и др.) и друг специализиран софтуер;
 • Опит при работа с различни технологични платформи и среди.

Ние предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Повишаване на експертизата чрез участие в семинари, обучения, сертификация и др;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Конкурентно възнаграждение, основано на конкретните умения и отдаденост към работата;
 • Социален пакет.

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.