Кариери

Експерт кибер сигурност

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Конфигурира, управлява и наблюдава системи за кибер сигурност - SIEM, NGFW, IPS/IDS, WAF, DLP, E-mail security appliances, Proxy servers, Vulnerability Scanners, Anti-virus и други;
 • Изготвя препоръки за подобряване на защитните механизми в сферата на информационната и кибер сигурност спрямо добрите практики в ИКТ инфраструктурата на Информационно Обслужване АД и клиенти на компанията;
 • Извършва тестове за технически уязвимости, анализира резултатите, изготвя оценка на информационните рискове и предлага решения за отстраняване на заплахите;
 • Анализиране на системни логове, мрежови пакети, корелация на събития и изготвяне на хронология на действията, свързани с инциденти по сигурността;
 • Управление на възникнали инциденти, свързаните с тях рискове и отстраняване/ограничаване на последствията;
 • Автоматизира работни процеси, свързани с управлението на сигурността;
 • Създава и актуализира техническа документация за изградените решения за защита, процедури по отстраняване на инциденти и други съпътстващи документи;
 • Възможност за самостоятелна работа, както и съвместно с различни екипи в компанията.

Вашият профил:

 • Добри познания и опит в сферата на кибер сигурността и информационната сигурност;
 • Познания по функционалността на системите за защита - NGFW, WAF, IPS/IDS, Anti-virus/EDR, DLP, Proxies и други;
 • Опит в работата с мониторинг и SIEM системи;
 • Базови познания по мрежови и комуникационни технологии и услуги - OSI и TCP/IP модели, комутиране и маршрутизиране на трафик, IP адресиране, NATs, IPSec/SSL тунелиране;
 • Познания по протоколите: HTTP/HTTPS, FTP/FTPS/SFTP, SMTP, DNS, NTP, SMB и други;
 • Базови познания по сървърни и клиентски операционни системи;
 • Предимство е опитът със скриптови езици.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

Моля изпратете CV на [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.