Кариери

Координатор IT проекти

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Изготвяне на предложения при кандидатстване на компанията в конкурсни процедури;
 • Изготвяне, редактиране и оформяне на проектна и техническа документация;
 • Подпомагане на ръководителите на проекти в управлението и изпълнението на проектните дейности;
 • Работа с всички екипи на компанията, за изграждане на задълбочено разбиране на продукта и изискванията към документацията;
 • Създаване и проследяване на графици за изпълнение на дейностите по проекти;
 • Следене за спазване на договорените срокове, обхват на дейностите и качество на изпълняваните проекти;
 • Изготвяне, оформяне и представяне документацията по приемане на работата по изпълнявани от компанията договори и проекти в съответствие с изискванията на клиента;
 • Отговаря за качеството на изготвяната документация и кореспонденция, както и за нейното надлежно съхранение.

Вашият профил:

 • Аналитичност, организираност, проактивност, способност за работа в динамична атмосфера и сътрудничество с всички членове на екипите по проекти, реализирани от компанията;
 • Много добри умения за работа в екип;
 • Добри познания във воденето на официална кореспонденция;
 • Опит в изготвянето, редактирането и оформлението на проектна, отчетна и техническа документация;
 • Много добри умения в планирането и проследяването на изпълнението на поставени задачи;
 • Разбиране и тълкуване на бизнес нуждите на клиента и превръщането им в приложни и експлоатационни изисквания;
 • Особено внимание към детайлите, качеството и неговото подобряване;
 • Отлични умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Visio и Microsoft Project или съвместими с тях продукти;
 • Предимство са познанията за процесите по управление и отчитане на ИТ проекти, познания и опит със съвременни методологии за управление на проекти;
 • Предимство е опитът със системи за управление на проекти и софтуер за управление на версиите;
 • Предимство е завършено висше образование в областта на информационните технологии или в управлението на европейски проекти.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа в една от най-големите ИТ компании по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

Ако проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете CV на [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.