Кариери

Oracle DBA

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Ежедневен мониторинг, поддръжка и оптимизиране на работата на Oracle бази данни;
 • Анализиране и отстраняване на проблеми, свързани с базата данни;
 • Изготвяне, съхранение и възстановяване на архивни копия на Oracle бази данни;
 • Съдействие при проектиране на бази данни, софтуерни компоненти и интерфейси;
 • Извършване на тестове за производителност и интеграционни тестове;
 • Внедряване на Oracle базирани софтуерни системи в реална експлоатация;
 • Работа с бъгтракинг система, система за управление на проекти и софтуер за управление на версиите;

 Вашият профил:

 • Практически опит в администриране на големи и високопроизводителни Oracle бази данни;
 • Познания и разбиране на SQL и PL/SQL код;
 • Опит с администриране на storage, изготвяне и възстановяване на архивни копия, инсталиране на обновления, оптимизиране на производителността, обновяване и миграция на Oracle бази данни;
 • Познания в областта на Oracle RAC, Data Guard;
 • Познания в областта на моделиране и дизайн на бази данни;
 • Умения за работа в екип и спазване на срокове;
 • Предимство са познания и опит в администриране на сървърни системи: Linux;

 Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

 За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.