Кариери

QA Мениджър

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Определя и подобрява на стратегията за качество на продуктите на компанията
 • Интегрира и автоматизира процесите по качество в цикъла на разработване на софтуер
 • Проектира и внедрява (hands-on) следващото поколение инструменти и автоматизация
 • Ръководи екипа като собственик на всички дейности.
 • Набира, назначава и обучава експертите в екипа
 • Работи заедно с бизнес анализаторите и програмистите за проектиране на стратегии за тестване, разработване тестови инструменти и внедряване на тестови случаи, за да осигури най-високо качество на продуктите
 • Работи с клиентите и други заинтересовани страни по проекта
 • Разрешава проблеми по време на целия жизнен цикъл на проектите

Вашият профил:

 • Опит като ръководител на екип
 • 5+ години опит с тестване или разработване на софтуерни системи
 • Познаване на популярните стратегии за разработка на софтуер
 • Отлично познаване на осигуряването на качеството на проектите и най-добрите практики /KPIs за това
 • Познаване на най-добрите практики за документиране на тестване
 • Опит в писането на скриптове за тестване на системата, изпълненето им и отчитане на проблеми
 • Добри познания за уеб технологиите – HTML, CSS, JavaScript и други
 • Разбиране на OOP и основни принципи на програмиране
 • Много добро познаване на различни SDLC и инструменти за управление на проекти
 • Знания в непрекъсната интеграция и автоматизиране
 • Задълбочено разбиране на софтуерни инженерни практики като тестване на устройства, управление на изходния код и управление на промени

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.