Новини

29 Януари, 2018

Частните съдебни изпълнители за втори път гласуват с модерна технология от „Информационно обслужване“ АД

На годишното си Общо събрание, което се проведе на 27.01.2018 г., Камарата на Частните съдебни изпълнители (КЧСИ) за втори път повери процеса на гласуване на машинната технология, разработена и предоставена от „Информационно обслужване“ АД. Изборът на председател и органите за управление на организацията бе проведен чрез 20 терминални устройства за гласуване, снабдени с платформата за машинно гласуване, разработена от „Информационно обслужване“ АД. Технологията е с високо ниво на сигурност, включва контролни разписки, чрез които се проверява коректността на обработените резултати. Гласуването се осъществи чрез смарт карти със сертификати с усъвършенстван квалифициран електронен подпис на StampIT – доставчикът на удостоверителни услуги на „Информационно обслужване“ АД.

Всяко гласуване отнемаше между 5 – 7 минути, в рамките на които всички присъстващи успяваха да упражнят вота си. Резултатите се визуализираха веднага след приключването на съответното гласуване.

Процесът на гласуване, както и резултатите бяха валидирани и от одитор, специалист в информационната сигурност от външна сертифицираща организация.

„Информационно обслужване” е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирано в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“ и технологичен партньор на ЦИК.

news