Новини

25 Април, 2018

От началото на 2018 г. „Информационно обслужване“ АД обработи над 10 000 бр. услуги по регистри на съдебната система

„Информационно обслужване“ АД предостави от началото на годината досега над 10 000 броя услуги, свързани с различни регистри на съдебната система. За изпълнените дейности са съставени приемо-предавателни протоколи, които описват обема и качеството на работа.

Договорът на „Информационно обслужване“ АД с Висшия съдебен съвет от 1999 г., включва поддръжка и обработка на услуги, свързани със съдебните регистри по Закона за политическите партии, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за вероизповеданията, Закона за жилищно-строителните кооперация, Закона за адвокатурата и за фондовете за пенсионно осигуряване.

Пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел е дейност, която не е предвидена в договора. Висшият съдебен съвет не е възлагал изпълнението на тази дейност на „Информационно обслужване“ АД и не е предоставил финансово обезпечаване на дейността. Очакваният брой удостоверения, които трябва да бъдат предоставени в периода на пререгистрация, е 41 620 броя. За да бъде обработена тази информация, служителите на „Информационно обслужване“ АД трябва да работят над 385  часа месечно допълнително, извън определените по договор задължения.

Обезпечаването на пререгистрацията е свързано с  допълнително заплащане на персонал и амортизация на оборудване. В тази връзка, „Информационно обслужване“ АД изпрати няколко писма до Висшия съдебен съвет с предложения за изпълнение на  услугата и финансови разчети, но до този момент няма конкретен отговор.

„Информационно обслужване” АД е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на МВнР, системата за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, в т.ч. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“. Дружеството е технологичен партньор на ЦИК.

news-picture