Новини

15 Април, 2019

„Информационно обслужване“ АД стартира 2019 г. с приходи от 5 милиона и 300 хиляди

С приходи от 5,3 млн. лв. приключи първото тримесечие на 2019 г. за “Информационно обслужване”. Резултатът е с 10 % по-висок спрямо същия период на предходната година, а спрямо бизнес плана за настоящата година ръстът е 9 %.

Ефективността на труда (приходи на едно заето лице) е нараснала с 10% в сравнение с планираната за периода и е с 15% по-висока от предходна година.

Персоналът на “Информационно обслужване” е намалял с 5% в резултат от оптимизиране на процесите.

Принос към отчетените резултати имат сключените нови договори в началото на 2019 г. за разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на информационни системи за централната и местна администрация, както и за държавни предприятия. Ефект върху отчетения резултат има и продължаващото изпълнение на договори от миналата година като: изграждане на информационна система „Електронни обществени поръчки“ за АОП; единен портал за електронно правосъдие за МП; надграждане на регистър Булстат за АВ.

 

„Информационно обслужване” АД е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на МВнР, системата за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, в т.ч. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“. Дружеството е технологичен партньор на ЦИК.

news