Новини

12 Септември, 2019

Наградата за бизнес анализ проект отива в „Информационно обслужване“

Екипът на „Информационно обслужване“ спечели престижната награда „Бизнес анализ проект на годината 2019“, учредена от българската секция на Международния институт по бизнес анализ (IIBA). Проектът победител - „Разработка на единна информационна система на съдилищата“ - бе обявен на 11 септември, на специално събитие на IIBA, след презентация на номинираните проекти, събеседвания с екипите и обоснована защита.

В надпреварата за наградата тази година взеха участие общо 11 проекта, като за финалното събитие бяха номинирани само 6.

Екипът Николета Стоянова, Биляна Григорова-Батурова, Росица Неделчева-Рангелова и техният ръководител Снежанка Смилкова разби конкуренцията по пет основни критерия:

  • Бизнес стойност реализирана за клиента;
  • Въвличане на заинтересованите страни и поддържане на ефективни взаимоотношения с тях;
  • Визуализация на изискванията, яснота, разбиране и по-добра комуникация;
  • Стремеж към непрекъснато професионално развитие;
  • Принос към развитието на общността на бизнес анализаторите.

„Наред с нас като бизнес анализ екип, принос за тази награда имат и още много колеги, участници в дейностите по анализ и разработка. Наградата е за всички - за целия екип по проекта, за Информационно обслужване като цяло, както и за цялата общност на бизнес анализаторите.“ – споделя Снежанка Смилкова.

Учредителите на наградата „Бизнес анализ проект на годината“ определят целта й като отдаване на заслуженото на добрата организация на бизнес анализ работата в конкретен проект, на прилагането на подходящи техники и на предоставяне на необходимата експертиза на заинтересованите страни.

„Информационно обслужване” АД е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на МВнР, системата за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, в т.ч. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“. Дружеството е технологичен партньор на ЦИК.

news