Новини

30 Август, 2019

Информационно обслужване АД приключва полугодието с три пъти по-висока печалба

За изминалото полугодие на 2019 г. „Информационно обслужване“ АД реализира приходи в размер на 14 милиона и 814 хиляди лева. Този резултат надхвърля заложеното в Бизнес плана на дружеството с 18 %. В сравнение със същия период на миналата година резултатът бележи увеличение с 51%. Печалбата преди данъци е 2 милиона 116 хиляди лева, което е три пъти повече от същия период през миналата година.

Персоналът на “Информационно обслужване” е намалял с 3% в резултат от оптимизиране на процесите.

Увеличението на показателите за текущия период, в сравнение със същия период на предходната година, се дължи на изпълнението на нови проекти през първото полугодие на 2019 г. Сред тях водещо място заемат дейностите по договор с ЦИК за компютърна обработка на протоколите за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени през м. май 2019 година. Сериозен принос в отчетените резултати имат и дейностите по договор с Печатница на БНБ за доставка, инсталиране и конфигуриране на електронна платформа за регистрация на икономическите оператори, участващи в производството и търговията с тютюневи изделия.

По отношение на сравнимите проекти, в първата половина на 2019 г. е реализирано увеличение на приходите от електронни подписи с 14% и на услугите по поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, както и на консултантски услуги с 15%.

„Информационно обслужване” АД е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България. Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на МВнР, системата за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, в т.ч. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“. Дружеството е технологичен партньор на ЦИК.

news-picture