Новини

30 Април, 2020

Рекордно високи приходи в "Информационно обслужване" през 2019 година

За 2019 г. “Информационно обслужване”АД бележи рекордно висок за последните 10 години ръст на приходите си в размер на 32,4 млн. лв. Резултатът е с 21% над планираните приходи, а в сравнение с предходната 2018 г. увеличението е с 50%.

Тези резултати поддържат тенденцията от последните 5 години  за устойчиво повишаване на ефективната дейност на дружеството. За периода 2015-2019 г. се отчита тенденция на нарастване на приходите и печалбата на едно заето лице, увеличаване на средната работна заплата и намаляване на броя служители. Средната заплата за периода нараства с 50%, отговаряйки на високата конкурентост на пазара на ИТ специалисти в страната,  а броят служители, заети в компанията намалява със 7%.

През изминалата година компанията направи значителни инвестиции, както в технологичното обновяване на инфраструктурата си, така и в повишаване на ключовите компетентности на своите специалисти. Осигурени са модерни технологични решения за повишаване на киберсигурността. За професионалното развитие на служителите са осигурени обучения (вътрешни и външни), участия в семинари, изложения и практики.

Измененията в Закона за електронното управление, влезли сила от края на ноември 2019 г., определят функции на национален системен интегратор за „Информационно обслужване“ АД. В списък, определен от Министерски съвет, на дружеството към момента са възложени дейностите по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от 27 администрации или обособени звена в тях.  

 

news-picture