Новини

14 Октомври, 2020

Цената на квалифицирания електронен подпис за лица с трайно намалена работоспособност е намалена на 21 лв. за период от 3 години

Доставчикът на удостоверителни услуги на "Информационно обслужване" АД – StampIТ намали цената на квалифицирания електронен подпис за лица с трайно намалена работоспособност на 21 лв. с ДДС. Комплектът включва издаване и управление на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) StampIT Doc, смарт карта и четец за смарт карти. Така, реално с по-ниската цена гражданите с ТЕЛК ще могат да ползват услугата за едва 60 ст./месец или 7 лв. годишно, което е без аналог на българския пазар.

Заявете електронен подпис on-line.

„Като социално отговорна компания и във връзка внедряването на Информационна система за контрол на медицинската експертиза, "Информационно обслужване" АД реши да намали цената на КУКЕП за гражданите с трайно намалена работоспособност повече от два пъти“, каза изпълнителния директор на дружеството Ивайло Филипов. Така те ще спестят над 35 лв. от цената на услугата.

От намалената цена на КУКЕП могат да се възползват лица, които представят експертно решение на ТЕЛК, удостоверяващо намалената работоспособност, а за родителите на лица до 18-годишна  възраст, освен решение на трудово експертна лекарска комисия, е необходимо и удостоверение за раждане на лицето.

С квалифициран електронен подпис гражданите могат да подписват документи, да ползват електронните услуги на държавните институции, включително тези на НАП, Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта и информационните технологии, Министерство на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Агенция по вписванията, Главна инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни, Агенция по заетостта, НОИ, НСИ, НЗОК, Агенция „Митници“ и др. Притежателите на КУКЕП също така могат да криптират електронни трансакции, да ползват електронно банкиране на търговските банки с най-висока степен на  сигурност, да плащат сметки и данъци през epay.bg, да регистрират домейни и др. Използването на електронен подпис е в съответствие и необходимостта от социално дистанциране  и с епидемиологичната обстановка в страната. Той спестява не само разходи, но и време на притежателите, които не е нужно да обикалят различните институции, за да набавят необходимите им документи.

news