Новини

19 Октомври, 2020

„Информационно обслужване“ АД реализира рекордните 38.2 млн. лв. приходи за деветмесечието

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД реализира 38.2 млн. лв. приходи от продажби за периода януари-септември 2020 г. В сравнение със същия период на миналата година, когато бяха отчетени 21.3 млн. лв., се отбелязва увеличение със 79%. Ръстът спрямо заложеното в Бизнес плана на дружеството е 6%. Печалбата преди данъци за деветмесечието е в размер на 1.51 млн. лв., което е 63% повече от предварително планираното. Рентабилността на база приходи от продажби е 4%. Отчетът показва, че са постигнати рекордни резултати, въпреки обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на вируса COVID-19.

Общо 56% от приходите на „Информационно обслужване“ АД или 19.1 млн. лв. са реализирани от развитие и поддръжка на приложен софтуер и инфраструктура, обработка на данни и консултантски услуги. Увеличението на показателя от сравними проекти спрямо деветмесечието на 2019 г. е 20 на сто.

Значителен е делът на дейностите на дружеството като Национален системен интегратор – 34%. Компанията осъществява такива функции от 29.11. 2019 г. след обнародваните изменения на Закона за електронните съобщения. Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи и обособени звена към тях.

Основните потребители на услугите на „Информационно обслужване“ АД са централната и местната администрация.

news-picture