Страница Новини

Новини

03 Юли, 2021

Позиция на „Информационно обслужване“ АД относно невярна и манипулативна информация на сайта bird.bg

Във връзка със статия „Експерти: Рискът за компрометиране на изборите е от “Информационно обслужване”, а не от машините“ от 30.06.2021 г. в сайта bird.bg, изразяваме категорично несъгласие Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД да бъде въвличан в политически тези и предизборни внушения.

В материала, който бе препечатан в още няколко сайта, са изнесени множество манипулативно представени твърдения, които не са подкрепени с конкретни доказателства. Това е примитивен опит за заблуда на читателите в навечерието на извънредните парламентарни избори на 11 юли 2021 г., целящ да накърни репутацията и имиджа на компанията и да поставят под съмнение резултатите.

Твърденията на цитирания експерт показват категорично непознаване на Изборния кодекс и ролята, която е вменена на „Информационно обслужване“ АД по закон в изборния процес, както и обхватът на дейностите, които извършва компанията.

Искаме дебело да подчертаем, че до този момент нито един журналист от въпросния сайт не се е свързвал с „Информационно обслужване“ за мнение и оборване на изказаните тези, каквато е нормалната журналистическа практика и етика.

Категорично не отговарят на истината манипулативните внушения, че „Информационно обслужване“ АД може да влияе по някакъв начин на резултатите. Компютърната обработка на изборните резултати е детайлно описана в приложение към решение на ЦИК № 20-НС/16 май 2021 г. (https://www.cik.bg/bg/decisions/20/2021-05-16). В него са детайлно са разписани инструкциите и правилата, които се спазват от екипите, които имат отношение към провеждането на избори.

„Информационно обслужване“ АД се придържа стриктно към описаните процеси и процедури, а разработените софтуерни системи се демонстрират преди всеки избор пред Централната избирателна комисия (ЦИК), където се извършва пълният цикъл на компютърна обработка.

Важно е да се отбележи, че „Информационно обслужване“ АД е дългогодишен технологичен партньор на ЦИК. Дружеството е участвало в компютърната обработка на всички парламентарни, местни, президентски избори и до този момент няма нито едно доказано обвинение за непрофесионално свършена работа. 

 „Информационно обслужване“ АД е работен орган към ЦИК и респективно РИК/ОИК, които контролират и направляват на всяко ниво работата на дружеството, а по време на компютърната обработка, достъп до изградените изчислителни пунктове имат регистрираните наблюдатели, застъпници, анкетьори и кандидати в изборите. Компютрите в изградените изчислителни центрове не разполагат с Интернет свързаност, което елиминира възможността от външно вмешателство. Цялата база данни, сканираните протоколи, всички решения на РИК и ЦИК се предоставят в машиночетим формат и се качват в Интернет на страницата на ЦИК като отворени данни.

Обръщаме внимание, че цялата входяща информация, с която борави дружеството, се публикува онлайн по време на обработката – това са сканираните образци на секционните протоколи, попълвани от избирателните комисии. Процесът е изграден така, че да има ясна проследимост на действията и резултатите от най-ниското ниво до обявяване на решението за крайните резултати.

Важно е да се подчертае, че от 2003-а година се публикуват и отворени данни за обработената информация и анализа на несъответствията. На тази база всяко заинтересовано лице може да повтори и провери всички стъпки, изпълнявани от компанията до изчислението на окончателните резултати от ЦИК.

Припомняме, че още през 2013 г бе извършено официална паралелна обработка на резултатите от международната консултантска компания SORA, която потвърди резултатите от изборите.

Категорично се противопоставяме и на твърденията за връзка между „Информационно обслужване“ АД и доставчика на технологията. Компанията  няма каквото и да било участие в процесите, изпълнявани от доставчика на технологията за машинно гласуване по време на изборите.

Съмненията и внушенията, че „Информационно обслужване“ АД е в състояние да манипулира електронните подписи, показва липса на елементарни познания за удостоверителните услуги.  Дружеството е първият сертифициран в България доставчик на удостоверителни услуги и притежава необходимият капацитет за осигуряване на смарткартите за машините за гласуване. Тези смарткарти са устройства с високо ниво на сигурност, каквито се използват от дружеството в ролята му на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и се предоставят на клиентите на компанията. Криптографските ключове са уникални за всяка смарткарта, генерират се от самите смарткарти и не могат да бъдат изтеглени и копирани на друго устройство. След издаването на смарткартите, те се предоставят на ЦИК, а „Информационно обслужване“ АД няма физически досег с тях по време на целия процес на компютърна обработка.

Информацията с резултатите от всяка машина за гласуване се подписва с електронен подпис, който гарантира, че няма технически способ за промяна на данните, без това да бъде еднозначно установено в последствие. „Разместването“ на данните от файла от машините, както се твърди в статията, е невъзможно. „Информационно обслужване“ АД предлага и публикуване на всички изчетени данни от машините за гласуване, заедно с електронният им подпис онлайн, за да може да се верифицират данните от машинният вот.

На практика системите за компютърна обработка на изборните резултати, разработвани от „Информационно обслужване“ АД не използват криптиране на информацията, а електронното подписване се извършва с цел гарантиране на прозрачност и непроменимост на данните.

В заключение смятаме, че намесването на името компанията в политически разговори и внушения води до огромни рискове по отношение на нормалното провеждане на честни и прозрачни избори. Запазваме правото си да търсим съдебна отговорност за тиражираните лъжи и опити за накърняване на доброто име и репутацията на Националния системен интегратор.

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

 

 

news