Страница Новини

Новини

16 Юли, 2021

Аптеките имат възможност да коригират е-рецепти

По предложение на Български фармацевтичен съюз, „Информационно обслужване“ АД разработи функционалност на Националната здравно-информационна система (НЗИС), която осигурява възможност на аптеките да коригират електронни рецепти. Новата функция позволява на магистър-фармацевтите да сторнират електронни предписания при откриване на грешка или ако се налага корекция по някаква друга причина. Това ще е от голяма полза за работещите в аптечната мрежа, уверяват от фармацевтичния съюз.

Важно е да се отбележи, че корекцията може да са направи единствено чрез създадената функционалност в аптечния софтуер и само от фармацевта, който е направил отпускането чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Другата важна особеност е, че корекцията или сторнирането може да стане само в рамките на деня на отпускането на лекарствата.

Когато се сторнира електронната рецепта, тя става видима в НЗИС и фармацевтът може да я коригира, ако е допусната техническа грешка. Има и възможност електронното предписание да бъде анулирано от аптеката или от лекаря, ако са допуснати грешки при изписването на лекарства. Системата дава възможност рецептата да се изпълни по друго време или в друга аптека.

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news