Страница Новини

Новини

17 Септември, 2021

Търгове за близо 85 млн. лв. са проведени през платформата за електронна продажба на дървесина

Общият размер на приходите от проведените електронни търгове за продажба на дървесина достигна 84.148 млн. лв.  Платформата беше изградена от „Информационно обслужване“ АД и пусната в експлоатация през април 2016 г. С нея работят 3 от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие(СИДП). Те са реализирали близо 10 млн. лв. повече приходи от увеличението на цената, следствие на използването на платформата. За 5 годишния период са проведени общо  2 292 онлайн наддавания.

„Платформата за електронна търговия на дървесина постигна пълна прозрачност на процеса при провеждане на търговете и елиминира порочната практика кандидатите да постигнат предварителна договорка помежду си“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. По думите му онлайн базираната система засили значително конкуренцията, като позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват в дадено наддаване.

Системата за електронна продажба изцяло дигитализира процеса по продажба на дървесина, като за участие в търговете е необходим единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП). Участниците могат да наддават в електронния търг от всяка една точка на земята и по всяко време, което улеснява значително процеса, спестява им време и средства, а документацията е изцяло в електронен формат.

Ефективността на платформата за електронна продажба на дървесина се доказва и от постигнатите резултати при наддаванията. Най-високото увеличение на цената по време на онлайн търг е с 322 180 лв. над първоначалната определена цена, а най-високият процент на увеличение е близо 99% спрямо началната цена на дървесината. Често се провеждат търгове, при които стъпките за наддаване са над 100, като най-оспорваният търг е бил със 135 стъпки на наддаване.

Електронната платформата улесни значително процеса по регистрация на участниците в електронни търгове, както и работата на комисиите по тръжните процедури. Онлайн търгове са с явно наддаване и се провеждат в реално време през уеб браузър. С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантират достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Тя подпомага и предпазва както тръжните комисии, така и лицата, решили да участват в наддаването. Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена, с което значително се намаляват обжалванията на процедурите и се гарантира честността на проведения търг.

За максимално улеснение на регистрираните участници в електронни търгове, платформата предлага и автоматични уведомления чрез електронна поща за нови търгове, при промяна на статус или напомняне преди започване на електронния търг.

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news