Страница Новини

Новини

09 Май, 2022

Близо 3 млрд. идентификационни кодове за тютюневи изделия са генерирани през софтуерната система Tobacco ID

Близо 3 млрд. уникални идентификационни кодове са генерирани през софтуерната система за тютюневи изделия Tobacco ID за 3 години. Рекорд по брой издадени идентификатори бе отчетен през септември 2019 г., когато системата е генерирала над 126 млн. кодове за месец. Средно на месец се генерират по над 90 млн. идентификатора.

„Системата за наблюдение и проследяване движението на цигари и тютюн Tobacco ID намали драстично контрабандата на тютюневи изделия на територията на страната“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов.

Издател на идентификаторите за тютюневите изделия е "Печатницата на Българска народна банка" АД, а технологичен партньор е „Информационно обслужване“ АД. Агенция "Митници", която е контролиращ орган, има достъп до системата за проследяване и възможност да идентифицира цялата информация, закодирана в кодовете на уникалните идентификатори и може да проследи всяка кутия цигари, реализирана на пазара.

Системата за следене на движението на цигари и тютюн за пушене беше въведена през май 2019 г. във всички държави от ЕС и цели проследяване на тютюневите изделия от производителя до търговеца на дребно. В нея се регистрират всички производители на тютюневи изделия, складове, търговци на едро и на дребно на тютюневи продукти. Те получават уникални кодове, с които всяка кутия може да се проследи и става част от „Tobacco Track and Trace“ системата на  ЕС, чиято цел е борба с контрабандните тютюневи изделия.

До този момент в Tobacco ID са регистрирани общо 32 производителя на тютюневи изделия, над 30 000 търговски обекта, 9 производствени бази, 435 склада и над 130 000 уникални потребители. В системата се съдържа информация за 1835 тютюневи изделия и 37 машини за производство.

Регистрацията на търговците и търговските обекти се извършва само по електронен път, дори и при липса на електронен подпис. Системата позволява регистрация и с пълномощно. Според проучване сред ползвателите на услугата, интерфейсът на системата е интуитивен и лесен за използване, а процесът е максимално опростен и ясен. Има разработена и тестова среда, която напълно се припокрива с Tobacco ID. Тя предоставя възможност на всички фирми, които разработват софтуер за първичните хранилища на клиентите си да имат възможност да провеждат пълноценни тестове.

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news