Страница Новини

Новини

26 Май, 2022

Позиция на "Информационно обслужване" АД по повод обвиненията на управителя на НЗОК г-н Петко Салчев

Във връзка необоснованите твърдения на управителя на НЗОК г-н Петко Салчев пред парламентарната Комисия по електронно управление и информационни технологии, в които той обвинява „Информационно обслужване АД“ за сривовете в информационната система на Здравната каса, и в чест на истината, държим да заявим:

Категорично се противопоставяме на поредните опити за публично дискредитиране на компанията и за спиране на реформите в здравеопазването, свързани с дигитализация на процесите в сектора на всички нива. 

„Информационно обслужване“ АД поддържа 8 информационни системи на НЗОК в изпълнение на договор РД-14-253/ 23.12.2019 г., с предмет: „Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“, който е сключен с НЗОК след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.

 „Информационно обслужване“ АД не е допуснало неоторизиран достъп, компрометиране или загуба на данни, съдържащи се в поддържаните информационни системи на НЗОК от момента на старта на предоставяне на услугите по този договор.

Съществен детайл е, че във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение и въведените противоепидемични мерки, по искане на НЗОК са направени над 100 промени в поддържаните информационни системи, без да се засяга работоспособността и достъпа до тях в нито един момент.

Категорично не отговаря на истината твърдението на управителя на НЗОК, че от страна на „Информационно обслужване“ АД е бил ограничен достъпа на оторизираните служители на НЗОК. Правата за достъп на служителите на „Информационно обслужване“ АД, ангажирани с проекта, са предоставени от НЗОК, за да могат да поддържат системата и да изпълняват задълженията си по договора за обществена поръчка. Преди и по време на изпълнението на договора оторизираните служители на НЗОК във всеки един момент са разполагали, както с пълен достъп инфраструктурата и базите данни, така и с всички права за управление и контрол на достъпа на трети лица, включително на служителите на „Информационно обслужване“ АД, ангажирани с проекта.

Към настоящия момент единствени с пълен достъп (т.нар. „супер администратор“) до инфраструктурата и базите данни са двама служители на НЗОК. Такъв достъп не е предоставен на други лица в или извън НЗОК.

Важно е да се отбележи, че за всеки реализиран достъп до инфраструктурата и базата данни автоматично в системата се създава запис (одитен лог), в който се съдържа информация за потребител, дата, час, устройство и извършено действие. Тази информация се съхранява от НЗОК извън инфраструктурата на поддържаните системи, за целите на последващи проверки при инциденти, свързани с информационната сигурност.

Независимо от достъпите, с които разполагат и преминатите специализирани обучения за сметка на държавния бюджет, служителите на НЗОК не желаят да ползват функционалностите на поддържаните системи, а изискват да им бъдат предоставяни справки от „Информационно обслужване“ АД.

Обръщаме внимание, че от м. юли 2021 г. в поддържаните от компанията информационни системи на НЗОК се обработват средно 8 000 000 заявки на месец. За сравнение - в началото на изпълнението на договора в същите системи са обработвани средно 4 200 000 заявки месечно, т.е. натовареността на системите с публични услуги е увеличена с 95 %.

„Информационно обслужване“  многократно е информирало писмено управителя на НЗОК, че  системите са остарели и недостатъчно гъвкави. Нееднократно сме изразявали готовност за предприемане на съвместни действия, свързани с оптимизирането на системите и пренаписването им в съответствие с приложимите международни стандарти за информационна сигурност, но до момента няма отговор от НЗОК.

Компанията е доказан надежден партньор на държавната администрация.

„Информационно обслужване“ е добър партньор и за тези, чийто фокус е развитието на електронните услуги в интерес на всички потребител, с което най-накрая след над 20 годишни опити ще се изсветлят и оптимизират процесите в сектора на здравеопазването, свързани с разходването на значителен публичен ресурс.

 

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news