Страница Новини

Новини

01 Юни, 2022

Близо 80 000 електронни прегледа са регистрирани през НЗИС за един ден

Общият брой на регистрираните електронни прегледи от общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболнична медицинска помощ през Националната здравноинформационна система (НЗИС) надхвърли 80 000 за един ден. Това е абсолютен рекорд от пускането на модула през януари 2022 г, когато на ден се регистрираха средно по 15 000 е-прегледа. Освен това близо 40 000 електронни направления са регистрирани само в рамките на днешния ден. За сравнение, от пускането в експлоатация на „е-направление“ на 8 декември 2020 г. до сега, средно на ден са се издавали по около 1000 електронни документа.

Днес в НЗИС бяха успешно реализирани нови функционалности, които дават възможност за електронно издаване на направления за консултация, високоспециализирани дейности, медицинска експертиза и хоспитализация. Електронните направления заместват изцяло хартиените еквиваленти, които се използваха до този момент. Разработена е и изцяло изградена номенклатура за отчитане на резултати към НЗИС за медико-диагностични дейности от направленията за лабораторни изследвания. Системата получи и подобрена версия на модулите за „е–рецепта“ и „е – преглед“.

„С реализацията на новите функционалности в НЗИС завършваме напълно дигитализацията в извънболничната помощ“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. По думите му, това е изключително важна стъпка за въвеждането на електронното здравеопазване в България, което значително подобрява качеството на здравните услуги и позволява на институциите да вземат навременни стратегически управленски решения.

Новите функционалности на системата позволяват на лекарите и лабораториите да изпращат резултатите от изследванията директно в НЗИС и са достъпни в електронното медицинско досие на пациента. Данните от електронното медицинско досие се достъпват единствено с Квалифициран електронен подпис (КЕП) и са на разположение на пациента по всяко време на денонощието. Така всеки здравноосигурен разполага с резултатите от прегледите си, назначените му медицински изследвания, предписаните му лекарства, издадените му електронни рецепти и др.

Част от софтуерните разработчици, които предлагат медицински софтуер, все още не са интегрирали продуктите си към НЗИС или не са актуализирани софтуерите при техните клиенти, което създава трудности при реализацията на електронни документи в системата. От друга страна, част от общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболнична медицинска помощ не са преминали обучение от техните софтуерни доставчици за работа с електронни направления и се налага да се обучават в движение, което забавя тяхната работа. „Информационно обслужване“ АД е предоставило цялата необходима информация за провеждане на навременни обучения и адаптиране на клиентските софтуери преди няколко месеца.

„Следващата голяма стъпка за електронното здравеопазване в България е пълната дигитализация в болничната помощ, която е предвидена за месеците август и септември“, каза още Ивайло Филипов.

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news