Страница Новини

Новини

09 Юни, 2022

Позиция на "Информационно обслужване" АД относно твърдения на народния представител от ПП "Има такъв народ" г-н Любомир Каримански

Категорично възразяваме срещу твърденията на народния представител от ПП "Има такъв народ" г-н Любомир Каримански, отнасящи се до „Информационно обслужване“ АД изказани в предаването  „Тази сутрин“ по BTV на 09.06.2022г., публично достъпно на (Каримански: Има обществени поръчки, свързани с електронното управление, изготвени за определена фирма - bTV Новините (btvnovinite.bg), че има обществени поръчки в областта на електронното управление, изготвени за определен тип фирма, като се споменава „Информационно обслужване“ АД.

При изпълнение на функциите си на системен интегратор по чл. 7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ), при възлагане на дейности по системна интеграция на трети лица „Информационно обслужване“ АД действа като публичен възложител по Закона за обществените поръчки, при стриктно спазване на действащото законодателство. Всички документи по обществените поръчки, обявени от дружеството, са публично достъпни в управляваната от АОП информационна система ЦАИС ЕОП, на: https://app.eop.bg/today (за поръчките, обявени след 13.06.2020 г.) и на Профила на купувача на официалната интернет страница на дружеството и в Регистъра на обществените поръчки на  https://www.aop.bg/ (за поръчките, обявени до 13.06.2020г. включително).

От обявените от дружеството до момента общо 326 обществени поръчки, 322 (т.е. 99 %) са с критерий за възлагане „най-ниска“ цена, като единственото изискване към участниците е да притежават оторизация от производителя на съответния хардуер и/или стандартен софтуер. По отношение на предмета на обществените поръчки при доставка на хардуер задължително изискване е доставените продукти да са нови, неупотребявани, в текущата производствена листа на производителя и отговарящи на българските стандарти за степен на защита и електромагнитна съвместимост.

От издадените над 650 решения по откритите обществени поръчки са обжалвани две, като и в двата случая производството пред КЗК е прекратено (в единия случай – поради прекратяване на процедурата при констатирана вътрешна за компанията грешка, а в другия – поради оттегляне на жалбата).

 „Информационно обслужване“ АД изпълнява функциите на системен интегратор, възложени със ЗЕУ и стратегическите решения на правителството при пълна публичност и прозрачност, като целим да защитим на първо място публичния интерес и да осигурим най-високо качество при най-добри ценови условия и гарантирано спазване на международните стандарти за сигурност на предоставените услуги.

news