Страница Новини

Новини

16 Юни, 2022

Отговор към народния представител от БСП за България г-н Благовест Кирилов по повод продължаващите опити за дезинформация на българското общество

Г-н Кирилов, публикуваната позиция на „Информационно обслужване“ АД, с конкретни данни, е в отговор на публичния Ви пост на Вашата Фейсбук страница, а не на Вашето депутатско питане.

"Информационно обслужване“ АД е определено за Национален системен интегратор на държавната администрация с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронно управление (ЗЕУ), обнародван в Държавен вестник брой 94/2019 г. Дейността ни като национален системен интегратор е описана в Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ, одобрени с Решение № 481 на Министерския съвет от 14 юли 2020 г.

Като публичен възложител по Закона за обществените поръчки „Информационно обслужване“ АД няма отношение за това как кандидатите подготвят и изпращат своите оферти. Това са основни законови правила, с които един народен представител трябва да е наясно!

Г-н Кирилов, по отношение на новия  Ви пост категорично възразяваме срещу продължаващите Ви опити да дезинформирате българското общество и да уронвате престижа на компанията в качеството Ви на народен представител.

Заради огромното количество фалшиви новини в България Министерство на електронното управление възложи на „Информационно обслужване“ АД създаването капацитет и звено за технически решения за противопоставяне и предотвратяване на дезинформация.

news