Страница Новини

Новини

01 Август, 2022

Над 200 болници приемат пациенти чрез електронна хоспитализация

Над 200 лечебни заведения, сред които най-големите болници, са интегрирали системите си с Националната здравноинформационна система (НЗИС) и имат възможност да регистрират пациенти за лечение с електронни направления за хоспитализация. Това стана възможно, след като “Информационно обслужване” АД изгради и пусна в експлоатация модула за електронно подаване и обработка на направления, в съответствие със заложените от здравните власти срокове. Съгласно Националния рамков договор от днес, 1 август 2022 г., всички лечебни заведения са включени в НЗИС и са задължени да подават по електронен път извършените дейности по хоспитализация, дехоспитализация, проведени лабораторни изследвания, консултации, издаване на епикризи и др. До 1 август 2022 г. болниците са регистрирали близо 3 000 пациенти чрез новата функционалност „е-хоспитализация“.

Общият брой на генерираните електронни направления за хоспитализация към днешна дата е над 48 000. Модулът беше пуснат в експлоатация на 1 юни 2022 г., а от днес НЗИС обхваща и болничната помощ, като по този начин процесите изцяло се дигитализират. На всички заети звена от болничната помощ бе дадена възможност да тестват системата предварително, да се запознаят в детайли с функционалността й и да изчистят възникналите грешки, заедно с разработчиците на медицински софтуер. Екипи на „Информационно обслужване“ АД са разположени в големите болници и са готови да окажат съдействие 24 часа в денонощието на изпълнителите на болнична помощ при работа със системата.

„За по-малко от две години „Информационно обслужване“ АД успя да изгради най-важните системи за електронизиране на процесите в извънболничната и болничната помощ“, каза изпълнителният директор Ивайло Филипов. По думите му освен изграждането на НЗИС, компанията създаде ключови проекти в здравеопазването, сред които са Национален регистър за борба с COVID19, издаване на европейски зелени COVID сертификати, електронен регистър на желаещите да се ваксинират, мобилно приложение за сканиране на COVID сертификати, система за електронни рецептурни книжки и др. „Проектите на  „Информационно обслужване“ АД дават силен тласък на електронното здравеопазване в България и подобряват значително качеството на здравните услуги“, каза Филипов.

Въвеждането на електронната хоспитализация в лечебните заведения на практика дигитализира целия процес по престоя на пациентите в болниците. Съкращава се значително времето за постъпване в лечебното заведение. Диагностиката, изписването на медикаменти, попълването на епикризи и други услуги също се дигитализират и стават част от електронното медицинско досие на пациента. То е достъпно за всички граждани чрез електронен подпис на интернет портала на НЗИС на адрес https://my.his.bg/login. Чрез електронното медицинско досие всеки гражданин разполага със своите медицински данни в дигитален формат и може да ги предостави при необходимост на избрани медицински лица.

Електронната хоспитализация дава възможност на здравните власти в реално време да получават информация за свободните легла в болниците, броя на пациентите, техните диагнози, лечение и др. Това ще доведе до значително подобряване на цялостното обслужване и лечение на пациентите, както и до по-ефективно управление на ресурсите. Информацията, която постъпва в НЗИС, ще позволи на здравните власти в България да извършват детайлни анализи на заболеваемостта на населението и да вземат навременни и информирани стратегически управленски решения.

Данните показват, че през НЗИС са издадени над 3.7 млн. електронни направления, почти 19 млн. електронни рецепти  и близо 8 млн. електронни прегледа.

В следващите месеци се очаква НЗИС да получи допълнителни функционалности. Предстои надграждане на функциите на електронното медицинско досие при достъп през браузър, както и пускане на мобилно приложение. Очаква се въвеждането на е-пациентски лист, въвеждане на дентални услуги и електронни протоколи за скъпоструващи лекарства.

 

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news