Страница Новини

Новини

16 Август, 2022

Горските предприятия увеличиха приходите си с близо 35 млн. лв. чрез електронната продажба на дървесина

Държавните горски предприятия са увеличили приходите си с близо 35 млн. лв. благодарение на изградената от „Информационно обслужване“ АД платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина. Допълнителните средства са реализирани от увеличението на първоначално обявената цена на дървесината, която е предложена на търг. С платформата работят три от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие(СИДП).

Общият размер на реализираните приходи от електронни търгове на дървесина надхвърли 146 млн. лв., като само за последната година те са над 60 млн. лв. От пускането в експлоатация на платформата през 2016 г., досега са проведени близо 2500 електронни търга. Средният брой стъпки за наддаване на търг е 28, а най-оспорваният търг е бил с 503 стъпки за наддаване.

„Изградената платформа за електронна продажба на дървесина елиминира възможността за предварителни договорки между участниците в търговете, което значително увеличи приходите държавните горски предприятия“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. По думите му е постигната пълна прозрачност на процеса и значително увеличаване на конкуренцията, тъй като онлайн базираната система позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват в дадено наддаване.

Електронната платформата значително улеснява процеса по регистрация на участниците в търговете, а също така и работата на комисиите по тръжните процедури. За достъп до платформата и участие в наддаването се изисква само първоначална регистрация и Квалифициран електронен подпис (КЕП). Електронните търгове в платформата са с явно наддаване и се провеждат в реално време през уеб браузър. Участниците могат да наддават в електронния търг навсякъде и по всяко време, което пести време и средства. Цялата документация е изцяло в електронен формат, а системата осигурява висока степен на защита от подмяна и/или загуба на оферти и документи.

С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантира достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Тя предпазва както тръжните комисии, така и лицата, решили да участват в наддаването.

Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена, с което значително се намаляват обжалванията на процедурите и се гарантира честността на проведения търг.

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

news