Страница Новини

Новини

12 Октомври, 2022

Позиция на „Информационно обслужване“ относно изнесена от Румен Петков невярна и манипулативна информация за компютърната обработка на резултатите от изборите на 2 октомври 2022 г.

Във връзка с изнесената от Румен Петков невярна и манипулативна информация за компютърната обработка на резултатите от извънредните парламентарни избори на 2 октомври 2022 г., категорично възразяваме и се противопоставяме на опитите за въвличане на „Информационно обслужване“ в политически тези и внушения.

Не отговарят на истината твърденията на г-н Петков относно забавяне на данните за избирателната активност. Искаме да почертаем, че данните за избирателната активност се публикуват на Интернет страницата на ЦИК по предварително утвърден график. Окончателната избирателна активност може да се публикува само след повторното въвеждане на данните от секционните протоколи и създаването на актуализирана база данни. Задължително условие е ЦИК да е приключила анализа на несъответствията (чл. 301 ал. 5 от ИК). Важно е да се отбележи, че на последните избори на 2 октомври 2022 г. окончателните резултати бяха обявени 1 ден по-рано, преди крайния срок, определен от ЦИК.

Анализът на несъответствията се извършва от ЦИК и обхваща разликите от първото въвеждане на данните от секционните протоколи в РИК и повторното въвеждане в ЦИК, както и нарушенията на контролите, записани в протоколите (чл. 301 ал. 4 от ИК). Анализът е публичен документ, който се приема с решение на ЦИК и се публикува на Интернет страницата на комисията. За изминалите избори решението е № 1546-НС/5 октомври 2022 г. и може да се открие на следния линк https://www.cik.bg/bg/decisions/1546/2022-10-05.

Категорично не отговаря на истината твърдението, че коалиция „Български възход“ губи 4000 гласа, вследствие на анализа на несъответствията. Несъответствия при действителните гласове за коалиция „Български възход“ са идентифицирани в две секции – 104800031 (Български възход: 32 гласа) и 321100112 (Български възход: 5 гласа). Решението, прието от ЦИК, е направено на база преглед на оригиналните първичните документи – протоколи на СИК и данни от машините за гласуване.

Припомняме, че от 2003-а година се публикуват отворени данни за обработената информация и анализа на несъответствията. На тази база всяко заинтересовано лице може да повтори и провери всички стъпки, изпълнявани от компанията, до изчислението на окончателните резултати от ЦИК.

Невярно е и твърдението, че „Информационно обслужване“ е отказало достъп на ЦИК до изходния код. Системите за компютърна обработка се представят пред ЦИК преди изборите, като се преминава през пълния цикъл на обработка на резултатите. От 2003 г. до момента изходният код се предоставя на комисията преди началото на изборния ден, веднага след удовлетворяване на изискванията на изборното законодателство, методическите указания и препоръките на ЦИК.

За изборите на 2 октомври 2022 г. системите за компютърна обработка са представени публично на 16 септември 2022 г. пред ЦИК, представители на участващите в изборите партии и международни наблюдатели. Изходният код е предоставен на ЦИК по утвърдена процедура, с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, преди датата на изборите.

ЦИК изцяло контролира и направлява работата на изчислителните пунктове на „Информационно обслужване“, които стриктно спазват изискванията на изборното законодателство, разпоредбите и методическите указания. Припомняме, че по време на компютърната обработка на резултатите, достъп до изградените изчислителни пунктове имат регистрирани наблюдатели, застъпници, анкетьори и кандидати в изборите.

В заключение смятаме, че разпространяването на невярна и заблуждаваща информация за работата на „Информационно обслужване“, включително и като Национален системен интегратор, опитите за дезинформиране на българското общество с посочване на невярна информация и/или поднасяне на невярна информация за цени от неоторизирани източници и уронването на престижа на компанията, подкопава доверието в изборния процес и влияе негативно върху избирателната активност. „Информационно обслужване“ е дългогодишен технологичен партньор на ЦИК, участвало е в компютърната обработка на всички парламентарни, местни, президентски избори и работата по компютърната обработка на изборните резултати винаги е приемана без забележки или възражения от компетентните органи, както и от всички останали участници в изборния процес.

На практика, цялото общество контролира работата на „Информационно обслужване“ поради това, че изборните резултати са публични, както след приключване работата на СИК, така и след взeмане на финално решение за изборните резултати от ЦИК и публикуването им на Интернет страницата на комисията.

news